Tuotekehitys

Puu on raaka-aine, joka jalostuu moneksi. Epiran nykyiset tuotteet ovat laadultaan ja käytettävyydeltään erinomaisia käyttötarkoitukseensa, ja tuotekehityksen avulla on mahdollista edelleen kehittää uusia puupohjaisia tuotteita mm. eläimille, komposiitin raaka-aineeksi, eristeeksi ja pakkauksiin. Epiran tuotteiden raaka-aineina käytetään mekaanisen metsäteollisuuden puhtaita sivutuotteita.

Oman tuotekehitystyön tuloksena on syntynyt esimerkiksi vuonna 2006 markkinoille tullut RUTI-Mix-turvekutteri, joka on kehitetty yhteistyössä Tarvaalan maatalousoppilaitoksen kanssa. Turvekutteria kokeiltiin jo sen kehittelyvaiheessa myös maatilakäytössä, jolloin tulevat käyttäjät pääsivät antamaan tuotteesta palautetta. Epira Oy on alan ensimmäinen yritys, joka ryhtyi paalaamaan turvekutteria teollisesti. Myös RUTI-Rex-koirankopinpehmike on yrityksen oma kehitystyö.

Toisaalta osa tuotekehitysideoista on tullut suoraan asiakkailta. Esimerkiksi RUTI-Raikas-hevoskuivikkeen idea tuli Tapani Rauniolta, jonka asiantuntemusta ja kontakteja hyödynnettiin kuivikkeen kehittämisessä. Myös Karstulan Tervet-eläinlääkäriasema oli tiiviisti mukana RUTI-Raikas-hevoskuivikkeen testauksessa, millä pyrittiin varmistamaan tuotteen sopivuus pölylle herkistyneiden käyttäjien tarpeisiin. Hyvä talli-ilma on ensiarvoisen tärkeä, kun ajatellaan hevosen hengitysteiden terveyttä ja hevosen suorituskykyä. Pitkittyneen ärsytyksen ja allergisoitumisen seurauksena voi hevoselle kehittyä suorituskykyä selvästi alentava krooninen keuhkoputkentulehdus ja/tai keuhkojen pysyvä vaurioituminen.

Oman tuotekehityksen lisäksi Epira on ollut mukana mm. VTT:n Testaa-projektissa ja sen jatkoprojektissa NoMa, joka kesti vuoden 2017 loppuun. Projekteissa pyrittiin parantamaan materiaalien ominaisuuksia, ja niissä on kehitetty ja tutkittu uusia biohajoavia puutuotteita, esimerkiksi styroksin korvaajaksi pakkausmateriaalina soveltuvaa puupuristetta. Muovien korvaamista puuperäisillä luonnonaineksilla on tutkittu myös Piloting Alternatives for Plastics -hankkeessa.

Epiralla pystytään valmistamaan erikokoisia ja eri puulajeista olevia ryynejä, joista voidaan kehittää uusia komposiittituotteita. Otathan yhteyttä, jos olet kiinnostunut komposiittituotteisiin soveltuvista ryyneistämme tai jos sinulla on tuotekehitysidea. Ratkaistaan asia yhdessä!